Blockchain – Een introductie

Vaak krijg ik de vraag. Wat is dat nou precies “Blockchain”? Hoe werkt het? en is het echt zo speciaal?
In deze post een poging om het zo simpel mogelijk (lees: Niet Technisch) uit te leggen. Met dank uiteraard aan vele andere artikelen die mij hiervoor hebben geïnspireerd.

Allereerst, een definitie…

Vraag iemand wat blockchain betekent en je krijgt veel verschillende antwoorden.
Deze antwoorden zijn niet per definitie fout, maar hebben vaak wel een net even andere insteek of interpretatie. Om eenvoudiger over blockchain en de impact ervan te kunnen praten, deze definitie:

“De blockchain is een gedeeld grootboek dat iedereen kan vertrouwen
en dat altijd correct is”

Laten we deze definitie nader bekijken:

Een gedeeld grootboek

Een grootboek is in de basis niet meer dan een lijst met transacties die chronologisch zijn opgebouwd. Een gedeeld grootboek is in dit geval dus een lijst met transacties van meerdere partijen die chronologisch zijn samengevoegd. Het gedeelde grootboek kan dus door alle partijen tegelijkertijd gebruikt worden.

Iedereen vertrouwen

Het gedeelde grootboek is door iedereen te vertrouwen. In de eerste plaats omdat alle transacties, van alle partijen, aan dit grootboek zijn toegevoegd. Door naar de samenhang van de transacties te kijken (deze te berekenen) kunnen alle transacties in het grootboek gevalideerd worden. Zolang de optelling van alle transacties klopt, is het grootboek correct.

Altijd correct

Klopt de optelling niet, dan kan eenvoudig de laatste, wel correcte, transactie gevonden worden. (De berekening klopte immers tot dat punt wel) De eerst volgende transactie is dus niet correct en kan dus worden geweigerd / verwijdert.

Alle daaropvolgende transacties worden weer gezamenlijk verwerkt om alle transacties weer te kunnen valideren.

Block & chain

De naam blockchain is eigenlijk een beschrijving van wat er met het grootboek gebeurt. Elke keer dat de samenhang van alle transacties wordt berekend, en correct wordt bevonden, noemen we een block. Elk berekende block wordt dan gelinkt met het vorige block. Er ontstaat dus een “chain” van “blocks”, die we blockchain noemen. Door de aan elkaar gekoppelde blokken wordt de de chronologie van alle transacties gewaarborgd.

Voor een eenvoudige uitleg bekijk dan de volgende video:

De Blockchain uitgelegd: De echte waarde van bitcoin en crypto-currency technologie

Vertrouwen

De controle van het gedeelde grootboek ontstaat dus door de berekening van alle transacties. In onze huidige maatschappij wordt de controle van de verschillende grootboeken gedaan door veelal grote en centrale instellingen en bedrijven. Denk aan de AFM, DNB, Belastingdienst, maar ook HDN, BKR en andere commerciële organisaties hebben hier een rol.

Bij blockchain technologie is de controle door dit soort centrale organisaties overbodig. Immers elke node in het netwerk kan het gedeelde grootboek controleren. Dit controleproces noemen we mining.
Bij mining wordt de controle van alle transacties, tegelijkertijd door vele verschillende computers gedaan. Om alle transacties in een block te bevestigen, moet er dus consensus ontstaan. De meerderheid moet het eens zijn over de correctheid van de transacties. Dat betekent in de praktijk dat een meerderheid van alle computers (>51%) dezelfde uitkomst hebben.

Om te succesvol te frauderen (hacken of aanpassen van transacties), moet een hacker dus meer dan 51% van alle computers in het netwerk, tegelijkertijd “overtuigen” dat een incorrecte transactie, wel correct is.

In de praktijk betekent dit dus het tegelijkertijd hacken van meer dan 461.266 computers, voordat het block wordt toegevoegd aan het vorige block. In de praktijk duurt het berekenen van een block ergens tussen de 10 seconden en 30 seconden.
Onmogelijk dus in de praktijk.

Smart-Contract

De kracht van blockchain zit dus in het netwerk van computers. Door dit netwerk, en het feit dat een blockchaintransactie in feite niet meer is dan een klein computerprogramma, kunnen de transacties ook geprogrammeerd worden. De blockchain transactie is dus meer dan een crypto-currency, we noemen dit een smart-contract.

Een smart-contract kan eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld programmeerbaar geld dat alleen maar uitgegeven kan worden voor een bepaald doel. Maar ook een koopcontract van een gebouw, een digitale identiteit, een lading aardappelen, aandelen of een volledige opdracht voor de productie van een auto (inclusief alle onderdelen en de opdracht voor alle toeleveranciers en de betaling ervan, bij levering van de auto).

Nieuwe economie

Blockchain kan dus op vele verschillende manieren worden ingezet en maakt veel administratieve processen en de controle erop sneller en efficiënter. In de toekomst zal blockchain technologie, naar verwachting, net zo gewoon worden als internet. De verwachting is dat deze technologie op termijn, vergelijkbaar met het internet, personen, bedrijven en middelen met elkaar kan koppelen en efficiënt samen te laten werken.

In de toekomst kunnen we een paradigma verandering verwachten in de manier waarop we samenleven en samenwerken. Ben jij er al klaar voor?

 

Meer weten over blockchain? 

Blockchain “Elevator Pitch” in de blogpost “What is this blockchain thing?” van David Siegel's Deze blogpost biedt een praktische en niet-technische
beschrijving van blockchain. Inclusief een eenvoudige categorisatie van blockchain toepassingen.

Een andere goede bron over de mogelijkheden van blockchain is: UK Report on “Distributed Ledger Technology, Beyond Block Chain”. Dit rapport biedt
ook een overzicht van de verschillende soorten blockchain (permissioned private, permissioned public en unpermissioned, public) op pagina 19. 

Naast de video-uitleg van Dutch-chain over blockchain is de video “Understand the Blockchain in Two Minutes” ook een aanrader.

Een andere aanrader is een presentatie van Oskar van Deventer (TNO-Nyenrode):
TNO - Oskar van Deventer - Nyenrode - Introduction Blockchain Technologies.pdf

Deze presentatie biedt naast bruikbare metaforen over hoe een blockchain ontstaat ook een overzicht van de 5 meest relevante blockchain technologieën.

En dan nog een paar boeken. 

The Business Blockchain. Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology van William Mougayar. Dit boek geeft, naast een uitleg over 
blockchain, een praktische business benadering voor de implementatie blockchain in organisaties.
En als je tot in detail wilt weten hoe bitcoin adresen, bitcoin transacties, public-private key, hashing, elliptic-key encryption, bitcoin mining, proof-of-work, 
multi-signature etc. in elkaar zitten. Lees dan het boek “Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies” by Andreas M. Antonopoulos.

Andrew

Andrew is een ervaren innovatie manager, sr. management consultant en programma & interim manager. Hij werkt als zelfstandig ondernemer bij uniQom management consultancy.